20 Kasım 2022 Pazar

KARANTİNA GÜN(LÜK)LERİ - 15

 Anomi; Birey ile toplum arasında çatışma yaşanması ve toplumsal normların geçerliliğini yitirmesidir. (Sosyoloji)

Özgürlük, eşitlik, adalet yoksunluğu; usulsüzlüklerin, haksızlıkların ve eşitsizliğin yoğun olarak yaşandığı toplumlarda anomi kaçınılmaz bir sonuçtur.’

KURALSIZLIK / SULANDIRILAN DEĞERLER...

Kuralsızlık, bir toplumsal sorun, sosyolojik bir vaka. Bilimsel açıdan ‘anomi’ olarak tanımlanıyor.

Yasaların hükmünü kaybetmesi durumu; kuralsızlık ve kaos anlamına gelir. Şiddet/ karmaşa/ çatışma yanında suç oranlarının artışıyla sonuçlanır. Eğitim ve liyakat yerine kayırmacılık/ adamcılık/ sübjektiflik öne çıkarken, toplumsal/ kültürel yozlaşmayı da beraberinde getirir. Değerlere yabancılaşma ile ahlaki çöküş de kaçınılmazdır. İdealizmin yerini umutsuzluk ve eylemsizlik alır.

Günümüz Türkiye’sinde toplumsal değerler amiyane tabirle adeta sulandırılıyor. Geleneksel değerlerin içi boşaltılırken yerine yenilenen modern değerlerin yerleşmediği bir boşluk bir karmaşa yaratılıyor.

Kuralsızlık/ Kural tanımazlık, toplumun neredeyse geneline sirayet etmiş. Kuralsızlık, -trafikten eğlenmesine, çöpünden atığına, gürültüsünden rahatsızlık verilmesine- (% 85’i aşan bir oranda) davranış ve anlayış bağlamında yaygın bir aşamada.

Toplumun tüm katmanları bu sarmalın içerisinde;

En üst yöneticisinden en alt kademedeki personele,

Parti başkanından üyesine,

Milletvekilinden muhtarına,

Seçilmişinden atanmışına,

Tüm toplumun kılcal damarlarına işlemiş.

Adeta domino etkisiyle,

Sağcısından solcusuna,

Milliyetçisinden muhafazakarına,

Hacısından hocasına, 

Okumuşundan cahiline,

Hangi inanç/siyaset anlayışında olursa olsun,

Değerlerin içini boşaltıp değersizleştiriyor.

Aslında kendini ve inandığı şeyleri inkar ediyor.

Herkes herşeyi kendine göre yontuyor.

Bencillik/egoizm öne çıkıyor.

Kendisi uygulamıyor, karşısındakinden bekliyor.

Saygı göstermiyor, saygı bekliyor.

Sevgi göstermiyor, sevgi bekliyor.

Sonuçta; Değerler sulandırılırken, Kuralsızlık had safhada!

(11. 11. 2022)

Remzi KOÇÖZHiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz