6 Kasım 2022 Pazar

KARANTİNA GÜN(LÜK)LERİ - 14

         “Türkiye’nin yüksek nüfus ve okuryazar oranı ve eşsiz bir coğrafi konumu vede 11 bin yıllık tarihi bir miras gibi avantajları var. Modern dünyanın motoru olan bilim/teknolojiye vereceği destek, Türkiye’yi dünyanın güç merkezlerinden birine dönüştürebilir.” Jared DIAMOND

BİLGİ, TEKNOLOJİ VE ÖRGÜTLÜLÜK...

Biyocoğrafyacı bilim adamı Jared DIAMOND’a göre (“Tüfek, Mikrop ve Çelik”); İnsan topluluklarının yazgısı bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmesi ile farklı bir sürece evrilecektir. Son buzul çağının sonu olan 11.000 yıl öncesi dünyanın (9 bölge) bazı bölgelerinde değişim başlar. İnsanlık 5 milyon yıldır avcı/toplayıcı kabileler olarak (yabani hayvan avlayıp yabani bitki toplayarak) yaşamlarını idame ettirirlerken, yiyecek üretimlerini bitki/hayvanları evcilleştirerek sağlamaları sonucu göçebelikten yerleşik düzene çiftçiliğe geçiş yaparlar. Tarım sayesinde yiyecek bollaşıp yararlı işler için bolca zaman oluşunca metal aletlerin, yazının icadı gibi birkaçbin yıl içinde inanılmaz değişikler yaşanır. Bu buluşlar İnsanlık tarihi açısından büyük bir gelişmedir.

      Dünya karasında Yakındoğu ile Güneybatı Asya arası yarım ay şeklinde Kuzeyde Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesini de içine alan ve “Bereketli Hilal” olarak nitelenen bu coğrafya, insanlık için gelişim ve değişimin ilk bu bölgede oluşması nedeniyle; ‘Medeniyet Beşiği’ olarak da nitelenir. Bereketli Hilal bölgesinde, buğday/bezelye/zeytin gibi bitkiler ile keçi/koyun gibi hayvanlar MÖ. 8500 ilk evcilleştirmeler olarak yerleşik kültüre geçişin göstergeleri olurken; Yerleşikler, avcı/toplayıcıların önüne geçeceklerdir. Bundan sonrasında tarihsel süreçte güçlüler/varlıklılar ile güçsüzler/varlıksızların arasında çatışmalar süregelecektir.

İnsan yaratıcılığının yönü neredeyse 10 bin yıldır Doğu’dan Asya’dan (Bereketli Hilal’den) Batı’ya Avrupa’ya doğrudur. (Ortaçağda Avrupa’da su değirmenleri icadına kadar Avrupa dünyadaki teknolojik gelişime esaslı olarak yeni bir katkıda bulunamamıştır.)  

      Tarihsel süreçte; Doğu’nun Batıyla birleşimindeki Anadolu, Hititler döneminde güçlüydü. Romalılar tarafından fethedildi. Roma varisi Bizans önce Selçuklu ardından Osmanlı’ya yenilince güç -Batı’dan Doğu’ya Türkiye’den yönetilen- Osmanlı’ya yani Türklere evrildi. Ancak coğrafi keşifler, bilimsel gelişmeler/buluşlar ve sanayi devrimi  sonucu Avrupa imparatorlukları Osmanlı imparatorluğuna üstünlük sağlayarak güç bu kez ‘Bilim, Teknoloji ve Örgütlenme’ öncülüğünde yeniden Batı’ya evrildi.

     Türkiye’nin, uluslararası arenada uluslar yarışında var olmak adına, kurucu önderi Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık vizyonu ve geleceği konusunda, sonrasındaki siyasetçilerin devlet adamlığından öte popülist yaklaşımları ülkeyi kısır bir döngü bir sarmal içerisine hapsederken, Türkiye’nin çıkış yolunun; Cumhuriyet’in  ayarlarına dönerek, gerçekleştirilen atılımları/kazanımları; ‘Bilim, Teknoloji ve Örgütlenme’ çerçevesinde kuruluş döneminin dinamizmi ile örtüştürebilmektir.  (05. 11. 2022)

            


Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz