19 Şubat 2021 Cuma

KARANTİNA GÜN(CE)LERİ - 27

 

“Müslüman dünya. İslam adı altında Cahiliye şirki yaşamayı hoş görecek bir yozlaşmaya boyun eğdirilmiştir.” Yaşar Nuri ÖZTÜRK

“Bilim ve bilgi, Kuran sözünde/ayette işaret edilen Allah’ın tükenmeyen sözleridir. Yani sona ermeyen vahyidir. O halde bilime uymak, Allah’ın sonsuz/sınırsız vahyinden nasiplenmektir.” Cemil KILIÇ

BİLİM / İSLAM / UYGARLIK

“El Harezmi, El Biruni, El İdrisi, İbni Sina, İbni Heysem, Abu Kamil, Ömer Hayyam…”

İslam dini bilime karşı değil,

En yenisi 12. Yy’dan 7 Müslüman,

Onlar din adamından öte,

Tıp/Matematik alanında ‘Polimatlar’,

Ortaçağ Avrupası’nda,

Onlar kadar önemli/etkin,

Bilim adamı yetişmemiş.

Dinin kitabı Kuran’ın ilk hitabı/emri;

“Oku” ile başlaşada,

Dinin peygamberi/kurucusu,

Hz. Muhammed;

İlim Çin'de bile olsa, gidiniz”, demişsede, 

Akıl yerine sezgiyi öne alanlar;

“Akıl imana ters düşemez” derken,

Sonrasında gelenlerin cevazlarıyla,

Özünden koparıp/şekle indirgeyerek,

Sultanlık/saltanat girdabında,

Dini kendilerine kalkan yaparak,

İktidarlarının devamı için,

Hurafelerin önünü açarak,

Cehaleti kutsayarak,

Yaradan’ın insanlara bahşettiği ‘Aklı’,

Akılcı düşünceyi yadsıyan,

Bilime/gelişmeye karşı duran,

Zihniyet /feraset /izan ile,

İslam dünyasını,

Uygarlık yarışında yerinde saydırır,

Hatta geriye sardırır,

Yıllar/yüzyıllar geçer,

20. / 21. Yy derken,

Akıldan/bilimden uzaklaştıkça,

Uygarlıklar arası açıldıkça açılır,

Bir türlü bu ara kapatılamaz,

Bu coğrafyada / topraklarda…

(05. 02. 2021)

Remzi KOÇÖZ

3 Şubat 2021 Çarşamba

KARANTİNA GÜN(CE)LERİ – 26

“Bir siyasetçi gelecek seçimi bir devlet adamı ise; gelecek kuşağı düşünür.” James Freeman Clarke

DEMOKRASİ / SİYASET…

Güzel Ülkem;

Demokrasi sınavından geçiyor,

Siyaset,

Özgürlük / özerklik gibi,

Evrensel olguları yok sayarak,

-Hukuku güce dönüştürerek-

Kendilerini iktidara taşıyan,

Mağduriyetin sığınağı,

Bilimsel düşüncenin sembolü,

-Girilmemesi/olunmaması gereken yerde-

Üniversiteye kelepçe takarak,

Kendi demokrasi anlayışlarını,

Çok ileriye taşırlar.

           

Siyaset;

Kendi/ geleceği için,

İktidar olabilmek/kalabilmek uğruna,

Toplumun kılcal damarlarına,

-Hassasiyetler/değerler üzerinden-

Nüfuz ederek,

Kör gözüm diyerek,

Arı kovanına çomak sokarcasına,

-Cehalete/uyuyan vicdanlara güvenerek-

Toplumun geleceğine,

Kin/ nefret/ ötekileştirme,

Tohumları serperek,

Tarihe not düşmekte!

(02. 02. 2021)

Remzi KOÇÖZ

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz