11 Ocak 2012 Çarşamba

AVRUPA ULUSLARINDAN BİRLEŞİK AVRUPA’YA Tarihten Günümüze Avrupa Süreci

-Bir Kitap Çalışması Üzerine-

2002 yılından bu yana dergi, gazete, web sitesi, blog sayfası gibi farklı platformlarda değişik konularda yayınlanan yazılarım içersinden mesleki konular dışındaki yayınlanmış yazılarımı, 2011 yılında kendi adıma oluşturduğum (http://www.remzikocoz.com/) web sitesinde bir araya topladım.

Bu yayınlanmış yazılarım dışında uzun süredir üzerinde çalıştığım ve Avrupa Birliği’ne giden yolda “Tarihten Günümüze Avrupa Süreci”ni, “Birlik Fikri, Tarihsel Gelişim ve Mevcut Durum” açılarından ele alarak tamamladığım çalışma “Avrupa Uluslarından Birleşik Avrupa’ya” ismiyle kitaplaştırılıp Ocak-2012’de Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Arka kapak sayfasında dile getirdiğim gibi;

‘Bu kitap, Avrupa’nın tarihçesinin; birlik fikrinin ve idealinin geçirmiş olduğu evrelerin; birliktelik/bütünleşme yolunda oluşturulan yapılanmaların, antlaşmaların, zirvelerin, krizlerin, ayrışmaların kronolojik bir çerçevede ve sistematik bir bağlamda okuyucuyla buluşturulmasıdır.
Avrupa’nın -en az 2000 yıllık- tarihsel gelişimine baktığımızda; uygarlıklar, savaşlar, koloniler, keşifler, buluşlar, engizisyon, yeniden doğuş, aydınlanma, reformlar ve devrimler görebiliriz.
Avrupa’nın bütünleşme/birliktelik süreci uzun bir maraton; kökleri yüzyıllar öncesine dayanmakta. Avrupalı uluslar, bir yandan yüzyıllar süren savaşlarla birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırken diğer yandan ortak değerler yaratma ve bir üst kimlik oluşturmanın mücadelesini vermişler. ‘Birleşik Avrupa’ hayali/ideali, ‘birlik’ fikrini tetiklemiş ve 20. yüzyılın ortalarında ilk adımlar atılmıştır.’

“Avrupa Uluslarından Birleşik Avrupa’ya” adlı çalışmamı okurlarla paylaşırken, oluşan bu yapının, “Birleşik Avrupa”nın -çok yönlü bir şekilde- ele alınmasını ve de sorgulanmasını hedefledim. Kitabın ortaya çıkış öyküsünü/sürecini önsöz ve sonsöz bölümlerinde aşağıdaki cümlelerle aktarmaya çalıştım:

Dünyanın en eski kıtalarından biri olarak, uygarlıklara ve teknolojik gelişmelere beşiklik eden Avrupa, 20. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı acımasız savaşların ardından yeni acılar yaşamamak için bu kez eski hayalini yeniden canlandırma yoluna koyulur. Bu hayalin adı: “Avrupa Birleşmesi”dir. Bu meyanda, yaşadığımız bu coğrafya üzerinde, çağa tanıklık eden bireyler olarak -asrın projesi olarak da adlandırılan bu gelişmeleri takip açısından- efor sarf etmek durumundayız.

Tabii ki öncelik, yaşadığım ülkenin “Türkiye’nin Avrupa Serüveni” idi. Bu serüveni anlamaya çalışırken sayısız kitap, dergi, ansiklopedi karıştırmış; makale, yazı, haber ve yorum okumuş; notlar almış ve epey yol kat etmiştim. Asıl amacım, olsa olsa en fazla bir dergi için makale kaleme almaktı. Hatta 2002 yılında kaleme almış olduğum, “Türkiye Avrupalı Olma Yolunda! (mı?)”; 2006 yılında da “Tarihten Günümüze; Avrupa" başlıklı iki yazım yayınlanmıştı. Girmiş olduğum nehir, yüzdükçe göl, ardından da deniz olmuştu. Sonrasında kendimi adeta okyanus içersinde bulmuştum.

Tarihsel gelişimin kavranılmasının ardından gelecek için daha sağlıklı bir bakış açısının yakalanabileceği kanısındaydım. Bu bağlamda, AB’nin tarihsel süreci ile ilgili derlemiş olduğum bilgileri, okurlara aktararak faydalı olmak isterken; ünlü fizikçi Einstein’ın “Kendinle yarış, başkaları ile paylaş” özlü sözünü, kendi açımdan uygulamak istedim.

Bu çalışma, belki de yıllarca fırsat bulamayıp değişik nedenlerle ötelediğim lisansüstü eğitim düşüncesinin bir yansıması olmuştur. Kendimce kurgulamış olduğum bir mastır çalışması/tezi olarak da değerlendirilebilir.
Türkiye’nin Avrupa serüveni ise; bundan sonraki yapacağım yeni bir çalışmada, “AB Sürecinde, Türkiye-Avrupa İlişkileri” çerçevesinde, aşamaları ve gelişmeleri ile ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Uzun soluklu bir çalışma sonucu ortaya çıkan bu eserin, tarihsel gelişmelere ilgi duyanlara, bilgilenmek isteyenlere ve kaynak arayanlara rehber oluşturması temennisiyle;

Saygı, sevgi ve selamlar. (http://www.remzikocoz.com/)

Remzi KOÇÖZ
Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz