27 Temmuz 2020 Pazartesi

KARANTİNA GÜN(CE)LERİ - 17"…Din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. 
Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir.
Dinden maddî menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir.
İşte biz, bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade etmiyoruz…"  
Mustafa Kemal ATATÜRK

HİYANET…

Kurtuluş mücadelesine karşı,
Saltanatın/hilafetin ihanetleri,
İşgalcilerle işbirliğinde/kolkola,
Tecavüzcü palikaryaları kutsayan,
Milli Mücadeleye/Kuvayi Milliyecilere lanet okuyan,
Şeyhülislamın fetvaları.
Kurtuluştan sonra Cumhuriyetle,  
Softaların/simsarların/bezirganların,
Etkisinden kurtulunmak,
Allah ile aldatmanın,
Dinsel sömürünün sonlanması için,
Oluşturulan Diyanet kurumuyla,
-Şehirdeki müftüsünden/imamına, köyünden mahallesine cami cami-
Dini doğru öğretsin denilen,
Kula kulluk zihniyetinden arınıp,
Bağımsız millet bilinciyle,
Uğraş vermesi gereken,
Emperyalizmin yıkmaya/ intikam almaya,
Yanıp tutuştuğu,
Cumhuriyeti yıkmak üzere,
Cemiyet/cemaat/tarikatlara,
Hurafelerin aklın önüne geçmesine,
Engel teşkil etmesi gereken,
Tarihsel bir görev yerine,
-100 yıl öncesindeki işbirlikçi bir yapıda-
Emperyal çarkla hareket edip,
Onun değirmenine su taşıyan,
Arap kültürünü/örf/adetlerini/geleneklerini,
Din /inanç olarak Anadolu insanına reva gören,
Vede onun aydınlanma başlatıcısı,
Büyük Atatürk’ün kurduğu,
Cumhuriyetle hesaplaşma adına,
Adeta koçbaşı görevini üstlenen,
Din kisvesi altında, hiyanet şemsiyesiyle,
-Kurucusuna lanet okuyan/okutanlar-
Örgütlü bir yapıda taşeronluk üstlenenler,
Tarih sizi not düşüyor!
Tıpkı istiklal mücadelesi günlerinde,
İşgalcilerle kolkola giren saltanat yanlıları,
Şeyhülislam ve avaneleri gibi ihanet şebekelerinden,
Günü gelince bu toplum/ Türk milleti,
Hesabını soracaktır; Hiyanetin…
(Gömeç / 26. 07. 2020)

Remzi KOÇÖZHiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz