11 Temmuz 2020 Cumartesi

KARANTİNA GÜN(CE)LERİ - 16“Aldatan, sizi Allah ile aldatmasın!” (KUR’AN; Lukman33, Fatır5, Hadid14)
“Din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Dinden maddî menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir.
Hak olan Kur’an, haksızlığı kabule araç yapıldı.” (M. Kemal ATATÜRK)
“Halkın bilgisizlik ve duygusallığını sömürmek. Allah ile aldatma, hiçbir ödün ve uzlaşmayla aşılamaz. Çünkü ölümsüz olan bir aracı kullanmaktadır.
Türk halkının en büyük zaafı, dinini, uyanma/sorgulama aracı olarak değilde; uyuma/susma aracı olarak kullanmasıdır.” (Y. Nuri ÖZTÜRK)

DİN İLE SÖMÜRMEK

“Allah ile Aldatmak”,
Özünde dinin istismarının izahıydı.
Yaradan’ın akıl ile donattığı, İnsanoğlu,
Zalimlerin/ kralların zulmüne karşı Yaradan’a sığındı.
Kullarına gönderdiğine inandığı,
Dinlerine/kitaplarına/peygamberlerine inanma,
Haksızlığa/ zulme/ adaletsizliğe karşı buluşma noktasıydı.
Şeytana/ kötülüklere karşı,
Sığınılacak liman, güvenilecek korunaktı.
Gel gör ki işler öyle gitmedi.
Zulmü ile hüküm süren,
Hükümdarlar/krallar/sultanlar,
Kendilerini tanrının yeryüzünde elçisi olduğunu,
O’nun egemenliği kendilerine verdiğini,
O’nun adına yönettiğini,
Sadece O’na hesap vereceğini,
Yönetilenlerinde onun tebası olduğunu,
O’nun tarafından seçildiğini,
Halife kılındığını,
-Sinagog/ kilise/camiler gibi-
O’nun adına devasa ibadet yerleri inşa ettiğini,
Kullarına kabul ettirirler.
Tarım devriminde bu böyle süregeldi.
Sanayi devriminde ise insanlar,
Kendi güçlerinin emeklerinin farkına varıp,
Dinlerle sömürüldüklerini,
Anlamaya başlasalar da;
Bu onları dinsiz, tanrı karşıtı, nankör yapacaktı.
Kapitalizm sömürürken insanlığı,
Dini mabetlere dokunmayıp aksine sahiplenip,
-Ezenleri kutsayan ezilenlerin şükretmesini isteyen-
Din adamlarından bir sınıf yaratarak,
-Hahamları/ papazları/ imamları yanına alarak-
Onları kullanarak insanları sömürmeye devam eder.
Bu dünyayı boşverin diyenler,
-“Hoca verir talkımı kendi yutar salkımı” misali-
Dünya nimetlerinden yararlanıp,
Öbür dünyayı pazarlarlar.
Egemen güçler/hükümranlar;
Din savaşları/ mezhep savaşları,
Ardından cemaat savaşları ile
Yüzyıllarca oyalayıp/meşgul eder,
Ürettiği yeni yeni silahlarla,
Tanrı adına birbirlerini kırdırarak/öldürterek,
Gelişmeye doyamayıp sermayesini artırırken,
Onları ise kendilerine modern köle yapar.
Teknolojisini kullanacaklar,
-Uçaklar, yatlar, otomobiller, bilgisayarlar-
Ama Milatta/Hicrette yaşayacaklar,
Dinlerini böyle yaşatacaklar,
Din ile sömürü düzeni böyle devam edecekti!
Bu ne yaman çelişkiydi;
-Yahudilerin kutsal saydığı toprakları neyse-
Müslümanların Hac yaptıkları ülkeyi/toprakları,
Kafir/küffar olarak adlandırdıkları,
Hristiyan askerleri korumakta!
Yaradan akıl vermiş insanoğluna,
İnancın arkasına saklanmak yerine,
Yaşamı/yaşanılanları sorgula diye.
Bu işi sorgulayan/yüzleşen,
İnancının/inandığının bilincinde olan,
-Ezen/sömüren, cehaletle beslenen sistemi-
Ve onun devamından nemalanan,
Din simsarlarını/bezirganları aradan çıkaran,
Ezilen/sömürülen gerçek dindarlar,
Ve de aydınlanan insanlar bitirecektir.
(Gömeç / 07. 07. 2020)

Remzi KOÇÖZ

Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz