25 Ekim 2020 Pazar

KARANTİNA GÜN(CE)LERİ - 22

"Efendiler, medeniyet yolunda muvaffakiyet yenilenmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, İktisadî hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için yegâne tekamül ve terakki yolu budur. Medeniyetin buluşlarının, fennin harikalarının, cihanı değişmeden değişmeye sürüklediği bir devirde, asırlık köhne zihniyetlerle, maziperestikle mevcudiyetin muhafazası mümkün değildir."  Mustafa Kemal ATATÜRK


DÜŞÜNCELER…

“İnsan hayal kurdukça yaşarmış.”

Herşey düşlerle başlar,

Tıpkı rüyalar gibi,

Bilinçaltında oluşan düşler,

Düşün eyleminden sonra,

Bilinç üstüne taşınarak,

-Düşüncenin alt yapısı konumunda-

Düşünceler olarak sonuç oluşturur.

 

Tarihsel süreç içerisinde,

Evrenin/doğanın sırlarına,

Kafa yoran düşünürler,

-Bilgelik Tanrı’sı ile bütünleşip-

Birbirinden bağımsız olarak,

Tüm varlığın yaratıcısının,

İlahi bir güç olabileceği kanısına ulaşırlar.

 

Büyücüler/Kahinler/Müneccimler,

Yüzyıllar boyunca istihareye yatıp,

Yıldızları gözleyip fala bakarak,

Gaipten/gelecekten haber verirken,

Yıldız kümeleri/burç hesaplaması,

Horoskoplarla yapılırken yerini,

Gelişerek teleskoplara bırakacak,

Kahinlik/müneccimlik yerini,

Astronomlar/astrologluk alacak,

Zaten gökyüzünün gözetlenmesi sonucu,

-Gelecekten haber veren kişilerle-

Astronomi/gökbilimi oluşacak.

 

Batı ortaçağ karanlığından sıyrılıp,

Skolastik düşünceden arınıp,

Dogmatizmin zincirlerini kırarken,

Üstünlüğü Batıya kaptıran,

Doğu yerinde sayacak adeta geriye saracak,

Batının içinden sıyrıldığı,

Bir girdaba/sarmala girecektir.

 

16. yüzyılda bu topraklarda,

Müneccimbaşı kadrosu ihdas edilip,

Gaipten/bilinmeyenden bilgi verecek,

Kurulan rasathane uğursuz sayılarak,

Tanrıyı/melekleri gözetliyor denilerek,

-Veba salgınına feda edilip-

Bilimsel gelişmelere ket vurularak,

Uygarlık ıskalanacak.

 

Modern fizik/kimya/astronomi ile

Buluşlara imza atarken Batı dünyası,

-Rasathanenin yıktırılmasının ardından-

Akıl/bilim/dine aykırı yorumlarla,

Matbaanın geciktirilip/getirilmesi sürecinde,

300 yıla yakın şeriata uygunluğu tartışılırken,

Toplumlar ileri giderken,

Yerinizde saymaya devam ederek,

-Bulduğunuzla/bulunduğunuzla yetinecek-

Bilime ön veren toplumlarca,  

Teknik buluşlar her alanda,

Akılcı düşünce ile gerçekleşecektir.

 

Genç Türkiye,

-Kurtuluş sonrası Kuruluşla-

Cumhuriyet ile birlikte,

Yüzyılların açığını kapatmak iddiasıyla,

Önderinin başlattığı devrimlerle,

“Rehberimiz bilim ve fendir” şiarıyla,

Uygarlık savaşında,

Bende varım diyecek,

“Fikri/irfanı/vicdanı hür” nesillerle,

Akılcı düşünceler bağlamında…

(24. 10. 2020)

Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz