31 Ocak 2024 Çarşamba

DEVLET - HUKUK - ANAYASA

Devlet - Hukuk - Anayasa...
Anayasa Md 153: 
“Anayasa Mahkemesi kararları (…) 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını, 
gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”
-------------------------------
Gelinen noktada sözkonusu gündemdeki 
Anayasa Mahkemesi kararı 
ilgili mercilerce uygulanmayarak,
Anayasa'nın Hukuk Devleti ilkesi;
Yürütmenin direktifi doğrultusunda 
-veremeyeceği yokluk hükmündeki-
verilen Yargı kararı ile
-Normlar Hiyerarşisi tersine çevrilerek-
Yasama tarafından onaylatılıp 
fiili olarak askıya alınmıştır. 
(30. 01. 2024)

Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz