9 Eylül 2023 Cumartesi

TARİHTE BUGÜN-LER / 9 EYLÜL

 

            “Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.” Kurtuluşun ve Kuruluşun Önderi: Mustafa Kemal ATATÜRK

İZMİR / KURTULUŞ / CHP…

“Sonra

9 Eylül'de İzmir'e girdik…” (Nazım HİKMET)

9 Eylül tarihi özelde İzmir genelde ise Türk yurdunun kurtuluşunu sembolize eder. Toplumlar açısından 100 yıllık dönümler çok önemli evrelerdir. 2022 yılı 9 Eylül’ünde Kurtuluş’un 100. yılını kutladık. Kurtuluşun 101. yılında 9 Eylül 2023’de bu kez Kurtuluşun ve Kuruluşun siyasi öncüsü olan parti; CHP, 100. Yılını kutlayacak.

İzmir'in işgali ardından Türk yurdunun çeşitli kent ve kasabalarında kurulan ve Milli Mücadele'nin ilk yurtsever örgütlenmelerinin (askeri kanadını Kuvayı Milliye oluştururken) çekirdeğini oluşturan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Mondros Mütarekesi'nin imzalanması sonucunda -işgallere karşı padişah ve hükümetin teslimiyetçi politikalarına tepki olarak- ortaya çıkmış, Sivas Kongresi'nde tüm Müdafaa-i Hukuk örgütleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şemsiyesi altında toplanmıştır. Anadolu’da yurtsever örgütlenmelerin siyasi kanadını oluşturan bu cemiyet daha sonra Halk Fırkası/Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu siyasi örgütü olacaktır.

Mustafa Kemal Paşa tarafından 9 ilke/ülkü olarak ifâdelenen siyasî prensiplerin bileşiminde bir siyasî parti kurulması yolundaki hazırlıkların tamamlanması ardından -Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubu yeni bir partiye dönüşüp- başkanlığına Mustafa Kemal’in seçildiği 9 Eylül 1923 günü yani 100 yıl önce bugün CHP’nin kuruluş tarihidir. CHP’nin programına yansıyan bu düşünceler geliştirilerek 6 ilke/ok (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik,  Devrimcilik) bağlamında “Kemalizm” olarak tanımlanmıştır. Bu ilkeler Türk devletinin temel ana nitelikleri olarak kabul edilmiştir.

CHP, Saltanata son verip kişi/aile egemenliğinden ulus egemenliğinde  bağımsız bir devletin ardından Cumhuriyeti kuran, Türkiye’nin modernleşme/kalkınma hamlelerini ve Anadolu aydınlanmasını başlatan, reformlarla/devrimlerle ülkeyi biçimlendiren, demokrasi adına çok partili yaşama geçişi sağlayan bir partidir.

CHP, -12 Eylül askeri darbesi sonrası 1980-1992 arası 12 yıl kapatılsa da- 100. Yılını yaşayan dünyanın sayılı partilerinden birisi olarak Cumhuriyet’in güvencesi olarak yeni yüzyıllara Çağdaş Türkiye misyonunun sorumluluğunu taşımaktadır.

Cumhuriyet’in 100. Yılında toplumun değişim ve demokrasi umutlarının yöneldiği CHP, 2023 seçimlerinde demokrasi cephesini genişletemeyip özlenen doğrultuda sonuç alamazken; sonuçta CHP yönetimi/kurmaylar -özellikle danışmanlar/ithal/devşirme adaylar gibi nitelik/nicelik olarak başlıbaşına zincirleme stratejik hatalarla- örgütsel anlamda sınıfta kaldılar.

CHP’nin seçim sonuçlarından örgütsel anlamda gereken dersi çıkarıp, biran önce kendi iç dinamikleri ile sorunlarını çözümleyerek, yönetsel/örgütsel hatalarıyla yüzleşerek, devrimci/ilkeli/kararlı/inançlı bir liderlik ve demokratik bir yönetim anlayışıyla içsel değişimini gerçekleştirip, ataletten sıyrılıp Türkiye’nin sorunlarına odaklanması ve toplumsal muhalefete öncülük/önderlik etmesi elzemdir.

CHP, -Kurtuluşun ve Kuruluşun partisi olarak kendisinin vede Cumhuriyet’in 100. yılında- Türk halkının yeniden umudu olmak, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de CHP’nin kuruluş ilkelerine sahip çıkmak ve bu bilinçle hareket etmek tarihsel sorumluluğundadır.

“Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa”;

Kurtuluş Destanı ile Cumhuriyet ile Nice Yüzyıllara...

(9 Eylül 2023)

Remzi KOÇÖZ
Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz