14 Mart 2022 Pazartesi

KARANTİNA GÜN(LÜK)LERİ - 11

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” Mustafa Kemal ATATÜRK

SAĞLIK ORDUSU ve TIP BAYRAMI...

Dünya Savaşında/Çanakkale Cephesinde bu topraklar okumuş neslini kaybederken Tıbbiye öğrencileri de çokcadır.

100 yıl öncesinde de Kurtuluş Savaşı sırasında/sonrasında Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, ‘Sağlık Ordusu’ olarak bir avuç hekim önderliğinde -Penisilin/sülfamidlerin icadından önce salgın hastalıklara karşı- ürettikleri aşılarla kayda değer amansız bir mücadele verirler.

(Kurtuluş savaşı sırasında 12 milyonun yarısı tifo, tifüs, kolera, trahom, verem, sıtma, çiçek, sifilis,frengi gibi hastalıklardan birine yakalanmıştı. Kimi yörelerde ise %86’ya ulaşıyordu. 1920’de 3 milyon 1921’de 5 milyon çiçek aşısı, 537 kg kolera, 477 tifo aşısı üretilip halka uygulandı.)

TBMM’nin kuruluşu ile birlikte Türk tarihinde ilk kez sağlık ile ilgili bakanlık düzeyinde ilk örgütü olan “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti” kuruldu.

Cumhuriyeti kuran irade, savunma/ordunun donanımından daha çok eğitim ve sağlık şartlarına bütçe ayırmayı tercih ederek bu alanda ciddi reformlar yaptı.

1925 yılında 1.Tıp Kongresi toplandı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci sayısı 1000 kişiye çıkarıldı. 1936 yılında ise her düzeyde sağlık elemanı yetiştiren “Halk Sağlığı Okulu” Ankara’da açıldı. Büyük Önder Atatürk için “halk sağlığı ve sağlamlığı“ her zaman üzerinde durulacak bir ulusal sorun olarak algılanıp halk/toplum sağlığına önem verildi.

100 yıl sonra ise yine Sağlık Ordusu olarak salgınla mücadelede yine en önde cephede Onlar vardır. En çok sağlık savaşçıları hastane/ poliklinik koşullarında virüse kurban verdiler.

Sonuçta, tüm meslekler/işler kendi mecrasında önem arzetsede, hiçbiri tıp eğitimi kadar ağır/uzun süreli/sabır gerektiren eğitim içermez.

Sorunlu/sıkıntılı/hüzünlü bir 14 Mart Tıp Bayramı yıldönümünde;

İnsanları yaşatma uğruna yaşamlarını tehlikeye atanlara,

Ve bu uğurda yaşamlarını yitirenlere minnet ve saygıyla,

Selam olsun sağlık çalışanlarına!

Sağlıklı günler dileğiyle,

Sağlıkla / sağlıcakla…

(İstanbul / 14 Mart 2022)

Remzi KOÇÖZ

Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz