6 Mart 2022 Pazar

KARANTİNA GÜN(LÜK)LERİ - 10

             

Demokrasilerde dinin saygın bir yeri vardır. Dikkat edilecek nokta, vicdan özgürlüğünün bireysel alandan siyasal alana kaydırılmasına izin verilmesidir. Bu din alanında inanç sömürücülüğünün yeşermesine yol açacaktır.” (Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK)

DİN / ŞERİAT, KADIN VE CUMHURİYET

    İslam dininde ruhbanlık olarak adlandırılan ruhani bir sınıf olmamasına rağmen, geçmişten günümüze mezhepler/tarikatlar/cemaatler şeklinde ayrışarak, dini sömüren ve sömürü aracı olarak kullanılmasına aracılık eden vede dinden geçinen ayrıcalıklı bir sınıf yaratılmıştır. Zaten Türk insanı/toplumu, -kendi öz dilinde okuyup/anlamaktan öte- bilmediği/ düşünmediği bir dilden dinini/ibadetini yaşarken, dinin kutsiyeti bağlamında vatandaşların vicdanlarına hükmetme yetkisini kendine paye edinen, kendini otorite gören bu kişiler/gruplar, inançlardan öte toplum yaşam biçimi/anlayışı özelinde -öncelikli olarak kadınların giyim kuşamları ve kapanmaları üzerinden- bir baskı oluşturmayı dinsel görev/ödev şeklinde vazederek şekilsel bir anlayış oluşturmuşlardır.

Kadınlar, toplumun yarısını oluşturmalarına rağmen adeta yok sayılarak günlük yaşamdan uzak tutulmaya çalışılmışlar. Sadece kırsalda tarlada/tapanda/üretimde vardırlar. Şehirlerde ise yaşam alanları evlerdir. Eğitimden uzak tutulup ergen/erken yaşta kocaya verilirken, sadece erkeklerin icazeti ve inayetinde vardırlar.

Türk Kurtuluş Savaşında, işgale karşı kadınların seferber edilmesi millî duyguların yükseltilmesinde büyük rol oynamıştır. Kadınlar yer yer cephede varolurken, cephe gerisinde de asıl yükü taşırlar. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız; milli mücadele ile tarihsel kimliğine/ kişiliğine yeniden kavuşacaklardır.

TBMM’nin açılışının daha ilk ayında “kadın hakları ve eğitim” konusunda, Atatürk’ün mefküre arkadaşımız diye değer verdiği bir din alimi (TBMM I. Dönem İzmir Milletvekili) Hacı Süleyman Efendinin, meclis kürsüsünde söylediği sözler çok anlamlıdır (22.5.1920): “Tarih, pusulasını şaşırmış ulusların çöküşünü gösteriyor. Ulusları kötü sonuçlara götüren neden yanlış fikirlerdir. İnsanlar, eğitilmedikçe hiç bir işe yaramazlar. Bugün köylerde ufak ufak okul yapmak, şehirde büyük büyük cami yapmaktan daha hayırlıdır. Erkeklerin okuması ne kadar gerekliyse kızların okuması da o oranda mühim ve belki daha önemlidir. Kadınları yüksek mertebede bulunan bir milletin arkası hiçbir vakit yere gelmez, bu durumda olan bir millet dünyanın en soylu ulusudur.”

100 yıl öncesinde 1920’lerin şartlarında bile toplumsal gerçekleri söylemekten çekinmeyen ve kurtuluş mücadelesine de katılan bu din alimi; Anadolu halkının kendisini cehalet ve irfan yoksulluğundan kurtarmasının yolunun eğitimden geçtiğini ve bunun için de özellikle kız çocuklarının eğitimine daha fazla önem verilmesi gerekliliğinin altını çizerken, kadınların toplum içerisinde daha ön planda ve etkin olmalarının bir gelişmişlik göstergesi olduğunu da vurgular.

İşgalden kurtuluş sonrası Cumhuriyet’in ilanının ardından başlatılan devrimlerle, özellikle Hukuk alanında yapılan yeniliklerle çağdaş bir toplum ideali hedeflenir. Yüzyıllar boyu Türk kadınını erkeğinin önünde çaresiz bırakan aile hukuku ele alınıp yeniden düzenlenir. Türk Medeni Kanunu (1926), kadınlara çalışma hayatından eğitime, resmi nikah, aile hayatı, miras ve toplumsal ilişkiler çerçevesinde çeşitli haklar kazandırır. Bu durum kadın hakları açısından büyük bir devrimdir. Kadınlar, toplumda hak ettiği yerini alırken, kısa süreçte seçme ve seçilme hakkı gibi siyasal haklar da elde etmiştir.

Cumhuriyet öncesi haremlik-selamlık bir toplum anlayışıyla kocalarıyla dahi oturamayan, nüfus sayımında sayılmayan, adeta ikinci sınıf bir vatandaş görülen kadınlar, Cumhuriyet ile birlikte Atatürk’ün peçeyi ve perdeyi kaldırmasıyla eşit birey olurlar. Meslek sahibi olma yanında ekonomik ve sosyal güvenceye kavuşurlar.

Gelelim günümüze! Kadınlar, Cumhuriyet devrimlerinin kazanımları ile eğitimden bilime, yönetimden siyasete, sanattan spora hayatın her alanında vardırlar. Ancak günümüz Türkiye’sinde kadınlar, erkek egemenliğinde/şeriat sarmalında/dinsel bir siyaset anlayışının çemberinde, başta laiklik olmak üzere, Cumhuriyet ile birlikte elde edinilen kazanımlar, kadın hakları tartışma konusu yapılarak sorgulanırken, diğer yandan giderek artan şiddet/taciz/ölüm sarmalında çağdışı/gerici bir anlayışın baskısı ile karşı karşıyadır.

Gelinen noktada; Ortaçağ anlayışında karanlığa doğru gidilen bu süreci tersine çevirip, aydınlık ve çağdaş bir Türkiye mücadelesinde toplumsal muhalefetin yanında yine kadınlar, -Milli Mücadelede olduğu gibi ön saflarda, erkekler ile birlikte omuz omuza- Cumhuriyet devrimlerinin savunucusu olacaklardır. (8 Mart 2022)

Remzi KOÇÖZ


*Yaradan’ın yeryüzündeki yaratıcıları olan tüm kadınların,
'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken; 
Bir kadın akademisyen olarak kitap/araştırma/konferans/kongre sunumlarıyla Türk/Cumhuriyet Aydınlanmasına katkı sağlaması yanında politik arenada da aktif rol alan ve karanlığa karşı mücadelede şehit düşen, Aydınlanma Meşalesi Bahriye ÜÇOK'a rahmet, minnet ve saygıyla...

Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz