24 Nisan 2022 Pazar

KARANTİNA GÜN(CE)LERİ - 48

Atatürkçü Düşünce sisteminde yer alan ‘Ulusal Egemenlik, Eşitlik, Parlamenter Rejim ve Toplumsal Refah gibi idealler günümüz Çağdaş Demokrasilerini ayakta tutan temel ilkelerdir.                      Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu TBMM; Çağdaş Demokrasinin de öncüsü ve güvencesi olacaktır.'                                                                                                                                         

ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ

Kapitalizm; liberal, neo-liberal ekonomik sistemlerle yaşamı idame ettirirken,

Sosyalizm; kamucu, devletçi, toplumcu/halkçı, planlamacı, çevreci, sosyal adaletçi,

İnsanı müşteri/tüketici görme yerine yurttaş olarak hizmet verilmesi umut oluştursa da, 

İnsanlık yeni bir dinamizmle, yepyeni idealler arayışında,

Toplumsal gelişimine devam edegelecektir.’

--------------------------------------------------

Sosyalizmin Kapitalizm karşısında yenik düştüğü süreçte,

Küreselleşme/yeni dünya düzeni,

Emperyalizmin modernitesi/modern ötesi,

Son kalesi hedefiydi.

Onunda varlığı 21. Yy’ın ilk çeyreğinde,

Salgınla birlikte iflas eşiğinde,

Ne olacak şimdi?

Nasıl olmalı, ortaya çıkmalı modern devlet,

Her iki sistemin,

100 yıl önce birbiriyle rekabeti yaşanırken,

-II. Dünya ve Soğuk Savaşlar yaşanmadan-

Karma bir ekonomi halkçı/sosyal adaletçi,

Bir yapı yeşertilerek,

Kalkınma, sanayileşme geliştirilir.

Sekülerist akılcılık,

Pozitivist bilimsel anlayış,

Rasyonalist felsefi bakış,

Toplumla buluşturulmaya/örtüştürülmeye çalışılır,

Anadolu coğrafyasında.

Gelinen nokta:

Cumhuriyetin kurucu babalarının,

Bağımsız ve bağlantısız duruşları,

Atatürk’ün ölümü sonrası,

Sümenaltı edilerek,

Emperyalizmin bekçiliği yanında,

Ucuz işgücü olarak,

Tüketim toplumu haline getirilir.

Son düzlemde 21.yy’ın başında,

İkiz kulelerin yıkılması,

Kıtalar ötesi güvenlik duvarını delerken,

2008’de yaşanan küresel kriz,

Onarılmaya çalışılırken,

2020’de yaşanan salgın,

Tüm dünyayı kasıp kavurarak,

Bir yandan ezberleri bozan,

Ekonomide yeni bir anlayışı zorlar.

Sömürgecilik yerine,

Paylaşımı/dayanışmayı öngören,

Çevreyi koruyarak,

Yaşamı/yaşamayı/yaşatmayı öne çıkaran,

İnsan odaklı,

Savaşlar yerine barışı besleyen,

Ütopya olarak görmezden gelinen,

Uygarlığı çağdaş kılarak,

Demokratik kazanımları,

Toplumculuk ile sentezleyip,

-Demokratik toplumculuk vede

Çağdaşlık ile bezenen-

İnsanlığın geleceğine,

Umut olacaktır:

Çağdaş Demokrasi.

(23 Nisan 2022)

Remzi KOÇÖZ
Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz