7 Temmuz 2023 Cuma

İÇİMİZDEN BİRİ: YUSUF FİDAN

 

Evrim ve Bitmeyen Kapışma…

“Evrim, modern biyolojinin temel taşıdır. Basit bir hipotez değil çok çeşitli alanlarda sürdürülen uygulamaların temelini oluşturan veya bunlara ilham kaynağı olmuş bir kuramdır.”

Kuram: Bilimsel bilginin en güvenilir, titiz ve kapsamlı bir biçimidir.

Evrim olgusunu açıklama yolunda bu kurama seçenek sayılabilecek/çürütebilecek başka bir kuram da bugüne kadar ortaya atılmış değildir.

Din ile bilim her dönemde açıktan/üstü örtülü çatışırlar. Din/Teolojik bakış açısı inanç temelli hareket ederken, ’Yaradılış ve Akıllı Tasarım’ savlarını Evrim kuramına karşı öne sürerler. Politik/iktidar/güç desteği bularak, Evrim kuramını, kuşkulu/bilimsel olmadığı görüşüyle okullarda eğitimini yasaklamaya kadar işi götürürler. (S.Arabistan ve Türkiye)

Yaşamın milyarlarca yıl önceye dayandığı konusunda, bilimin artık en ufak bir kuşkusu yoktur. Evrenin yaşı 13.5 milyar, dünyanın yaşı ise 4.5 milyar yıl civarındadır. Günümüz modern insanının (Homo Sapiens) yaklaşık 100 bin yıllık geçmişi olduğu bilinmektedir. İnsanlığın bilinen /kaydedilen tarihi ise 6000 yıldır. Fizik-Kimya-Biyoloji gelişim silsilesi olan Evrimin ardından tarihin akışını (Bilişsel-Tarım-bilimsel Devrim) 3 önemli devrim şekillendirir.

Genetik biliminin temel kavramları: ‘Varyasyon/Mutasyon/Modifikasyon’ ile Evrimin temel iki süreci: ‘Doğal Seleksiyon ve Genetik Sürüklenme’ birbirini tamamlarlar.

“Evrim, eğitim müfredatından 2017 yılında çıkarılır ve ‘Değerler eğitimi’ müfredatta milli eğitim sisteminde yerini alır. Evrim kuramı eğitiminin kaldırılması, Evrimin yasaklanması yetmez, Bilim/fen derslerinin kısaltılıp Din eğitimi içerikli derslerin sayısının artırılması yetmeyecek, bu derslerin haricinde anaokulundan tüm eğitim sistemine ‘milli ve yerli’ değerlerin aksatılmadan verilerek, çocukların/gençlerin bu çerçevede tam formatlanması için ihmal edilemez bir gereklilikti.”

“Türkiye’de çok küçük yaşlarda başlayan inanılmaz bir dindarlaştırma/ muhafazakarlaştırma politikası eğitim alanında yoğun bir biçimde uygulanmaktadır.”Sonrası üzücü anket sonuçları (PISA Testi-15 yaş başarısı-2016):

Türkiye 72 ülke arasında Bilimde 52. Sırada, Matematikte 49. Sırada,Kendi dilinde/Türkçe okuduğunu anlamada 50. Sırada!”

“Bilimin/özgür düşüncenin aydınlattığı yol dışındaki tüm yol/yöntem arayışlarının her seferinde ülkeyi çok olumsuz noktalara taşıdığı defalarca kanıtlanmıştır. Ülkenin kurumları, bugünü/geleceği, Cemaatlara/inanışlara teslim edilemeyecek kadar önemlidir.”

“Tüm objektif kanıtlara karşın, bilgiye/olgulara ısrarla sırtını dönen inatçı/örgütlü kör cehalete karşı, bilim, henüz bir çözüm bulamadı ne yazık ki!”

(“Evrim ve Bitmeyen Kapışma”, Siyah-Beyaz Yay., İst. 2018)

-------------------------------

Eğitimde Çöküş…

"İktidar partisinin toplumu dönüştürmek mücadelesinde el attığı en önemli konu başlıklarından birisi de eğitim olmuştur.”

“Evrim kuramının kuşkulu olduğu, bilimsel olmadığı görüşüyle okullarda eğitiminin yasaklandığı iki ülke S. Arabistan ve Türkiye.”

“Osmanlının yıkılış sebebinin de batılılaşma ve İslam’dan uzaklaşma olduğuna inandırılan bu kitlenin sürekli genişletilmesi iktidarlarının devamı için zaruri görüldü. Ve kamu kaynakları harcanarak sosyal yardım/taşeronluk/küçük ihalelerle ikna sürecinde etkili/başarılı olundu.”

 “İktidarlarını yitirmemek için yapmayacakları şey yok. Toplumsal ayrıştırma/baskıcı yöntemler, inanç istismarı ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Ülkenin birçok önemli kazanımı, bu amaca -kendi iktidarlarının sürmesi- feda edilir noktaya gelinmiştir.”

"Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet’in bugün fiilen bir tür İslami Cumhuriyet’e dönüşme yolunda olduğu. Toplumda dini bakış önemli ölçüde egemen hale getirildi, kişisel hak ve özgürlüklerin neredeyse bitirildi. Halkın önemli kısmının sorunlara duyarsızlığı ve toplumsal unutkanlık, toplumu çağ dışı yöne doğru dönüştürmeye çalışanların ekmeğine yağ sürmektedir."

"Laik Cumhuriyet karşıtı bir karşı devrim başlatıldı ve bu devam ediyor."

"Bu karanlık günlerden yarınlara umut taşımanın herkesin sorumluluğunda olduğu gerçeğini kavramış olmamız gerekiyor."

 “Ülkenin her bakımdan saygınlığını kazanması, güçlü ve itibarlı devletler ligine çıkması, Cumhuriyet’in fabrika ayarlarına dönmekle, yani laik bilimsel eğitimle mümkün olacaktır. Bunun dışındaki diyalektiğe ve tarihin akışına ters nitelikteki tüm politikalar dönemsel beyhude çabalardan ileri gidemeyecektir.”

(“Eğitimde Çöküş”, Destek Yayınları, İstanbul 2019)

------------------------------------------

Yusuf FİDAN (1979-1987); Kolej Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen 100. yıl etkinlikleri kapsamında 27-29 Ekim 2019’da gerçekleştirilen Milli Mücadele yolculuğumuzda (Ankara-Polatlı-Eskişehir-Kütahya-Afyon-Ankara-Anıtkabir) birebir tanıştığım ve tanımaktan gurur duyduğum, toplumsal sorumluluk/duyarlılık noktasında, sosyal-medya platformlarının tamamında varolan:

Yurt Gazetesi ve toplumsal.com.tr haber sitesinde güncel-politik köşe yazıları yazan (http://yurtgazetesi.com.tr / http://toplumsal.com.tr / https://yusuffidan.com/aklın yolu)

ve zaman zaman Tv stüdyolarında canlı yayınlarla toplumu bilinçlendirme çabasına tanık olduğumuz, üretken bir yazar.

 Güvenlik bürokrasisinden erken emekli edilen (2016) yazarımızın, 2018 ve 2019 yılında ardarada yayınladığı 2 kitap; Türkiye’nin karşı devrim çerçevesinde gelmiş olduğu noktayı tarihsel bir süreç içerisinde aktarırken, güncel sorunlarına işaret yanında geleceği içinde en önemli çıkış yolunu gösteriyor: Eğitim!

Olmazsa olmazımız: EĞİTİM...

Evrim ve Bitmeyen Kapışma” kitabı ile "Eğitimde Çöküş" kitabını okurken, ama bir çırpıda değil, tabiki sindire sindire vede sayfalarını çizerken,

Özellikle Evrim gibi zor/kapsamlı bir alandan -bir uzman edasıyla- başarıyla çıkış yaptığını gözlüyorum.

“Bu ülkeyi güneşli ve umutlu günlere bilimin ışığı taşıyacak, örgütlü kör cehalet değil” diyerek bugünlere ışık tutmaya çalışırken, geleceğe umut aşılamaya çabalıyor.

Tarihten günümüze eğitimde gelinen/getirilen noktayı aktarırken,

-vurgulama/tespit/değerlendirmeler-

Ne yapmalı/çözüm önerilerini de ortaya koyması yüreklice,

Araştırma/incelemeye dayalı,

Akademik bir titizlikle hazırlanmış nitelikli bir çalışma;

Emeğine/yüreğine/beynine sağlık. 

Çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileğiyle...

Sağlıkla/sağlıcakla ve üretkenliğinle kal.

Sevgili Kardeşim Yusuf FİDAN

(7.7. 2023)

Remzi KOÇÖZ
Hiç yorum yok:

Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı , tarafıma aittir.
Kaynak götermeden kullanılamaz